Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ xã Nông Thượng

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )
Toàn cảnh buổi làm việc
Sáng 24/9, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn làm trưởng đoàn có buổi làm việc thăm nắm tình hình về thực hiện công tác 9 tháng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; việc thực hiện các nhiệm vụ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nông Thượng.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ xã Nông Thượng đã tập trung chỉ đạo nhân dân sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ, chủ động lấy nước phục vụ cho sản xuất, cấy hết diện tích lúa, chăm sóc và thu hoạch kịp thời. Diện tích cây lương thực có hạt 164,57 ha đạt 105,4 % chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó cây lúa trồng được 140,97 ha đạt 104,4% chỉ tiêu Nghị quyết; cây ngô trồng được 23,6 ha đạt 112,4% chỉ tiêu Nghị quyết. Diện tích cây ăn quả (cam, quýt, chanh, bưởi, táo, mận, mơ) đạt 88,91 ha vượt 9,8% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng thường xuyên được quan tâm. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn gia súc. Các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định, đến nay trên địa bàn có 42 hộ sản xuất kinh doanh. Các hộ kinh doanh đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Xây dựng cơ bản: Đã thực hiện xong duy tu bảo dưỡng sửa chữa tuyến đường  nội thôn Khuổi Chang (ngân sách nhà nước hỗ trợ là 30.000.000 đồng) và làm xong đường giao thông nông thôn Khau Cút (ngân sách nhà nước hỗ trợ là 179.200.000 đồng). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 768.000.000 đồng, 9 tháng đầu năm ước đạt 62 % chỉ tiêu Nghị quyết. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đến nay có 03 thôn đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới (thôn Nà Nàng, Nà Thinh, Khuổi Chang). Các nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình nông thôn mới đang tiến hành triển khai thực hiện, một số công trình đã thi công xong. Các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao luôn được duy trì. Phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” .Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững và ổn định, không xảy ra điểm nóng. Quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 

Việc triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX; xây dựng chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XIX; kế hoạch kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Thông báo phân công cụ thể nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng ủy viên và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Ban hành Quyết định kiện toàn các thành viên Khối Dân vận, Ban Tuyên giáo và ban hành quy chế hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Việc bố trí, sắp xếp công tác cán bộ sau đại hội không có sự thay đổi. Thực hiện việc lập hồ sơ đại hội theo Hướng dẫn của Trung ương.

Chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hình thức tuyên truyền, quán triệt chủ yếu lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ... Việc tổ chức quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã và đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố theo hình thức tổ chức hội nghị tập trung.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đảng bộ xã rà soát, hoàn chỉnh các văn bản sau đại hội, tập trung công tác xây dựng đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên, thực hiện biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ xã, thực hiện tốt công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội phụ nữ và bầu cử đại biểu HĐND; Tập trung lãnh đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt của xã, tăng cường công tác chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã; Chủ động nắm tình hình tư tưởng trong toàn đảng bộ, tập trung vào những vấn đề bức xúc, giải quyết các kiến nghị của cử tri; Lãnh đạo công tác phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, duy trì thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao; Tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch trên địa bàn; Trước mắt, cần rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chưa đạt để tập trung cao độ thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ đề ra; Duy trì đảm bảo an ninh trật tự, không có điểm nóng phức tạp; tiếp tục tăng cường chống dịch bệnh Covid -19, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm…

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In