Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 06/11/2018  )
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại xã Nông Thượng năm 2017
Tác giả:  BCĐ chương trình mục tiêu PTLN bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Sign In