Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), Hạng mục: Xây dựng kè suối Pá Danh

( Cập nhật lúc: 08/09/2017  )

Xem văn bản tại đây: Quyết định 1621.signed.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In