Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

( Cập nhật lúc: 13/06/2017  )
Toàn cảnh lớp tập huấn
Sáng ngày 13/6, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản phối hợp với phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho hơn 30 học viên là các hộ trực tiếp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, giảng viên đã truyền đạt cho học viên kiến thức về các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phương pháp sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, hỗ trợ, hướng dẫn quy trình thực hiện sản xuất sản phẩm an toàn để quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Kết thúc buổi tập huấn, các học viên được cấp giấy xác nhận đã tham dự “Lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản”.

Tác giả:  Minh Cường - Đài TT-TH thành phố
Sign In