Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn cấp phát gần 13 tấn phân bón cho người dân

( Cập nhật lúc: 27/06/2020  )
Cấp phát phân bón cho các hộ dân tham gia mô hình
Ngày 26/6, tại xã Nông Thượng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn đã tiến hành cấp phát gần 13 tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ dân thực hiện mô hình cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa năm 2020. Đây là mô hình thuộc Chương trình sự nghiệp nông nghiệp thành phố Bắc Kạn năm 2020.

Gần 270 hộ dân của 11 thôn thuộc xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn đã được cấp phát vật tư để thực hiện mô hình với diện tích đất tham gia là 40ha. Theo đó, các hộ dân đã được hỗ trợ men vi sinh, 50% phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Người dân đóng góp công lao động, giống và 50% phân bón hóa học và thuốc BVTV cũng như các vật tư thiết yếu khác để phục vụ sản xuất. Mô hình cải tạo, nâng cấp chất lượng đất trồng lúa nước vụ mùa đã hướng dẫn các hộ tham gia ủ men vi sinh thành phân bón hữu cơ để bón cho cây trồng, đồng thời chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa cải tiến SRI nhằm nâng cao độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng, hướng đến canh tác lúa bền vững./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In