Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn cây trồng vụ đông đạt trên 60 ha

( Cập nhật lúc: 07/12/2018  )
Theo kế hoạch, vụ đông năm 2018 thành phố Bắc Kạn gieo trồng 20 ha cây rau màu các loại. Đến thời điểm này, đã gieo trồng được trên 63 ha đạt 315% kế hoạch.

Hiện nay cây trồng vụ Đông ở thành phố đang phát triển khá tốt,bà con nông dân đang tập trung chăm bón nhằm nâng cao năng suất, sản lượng. Bà con nông dân đã tích cực luân canh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại, kịp thời cung cấp nguồn nước tưới đảm bảo độ ẩm hợp lý, tiến hành làm cỏ, vun gốc theo quy trình với từng loại cây để nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In