Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn Họp thành viên Ủy ban nhân dân

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )
Toàn cảnh phiên họp
Sáng ngày 02/01/2020, UBND thành phố Bắc Kạn triển khai nhiệm vụ tháng 1 năm 2020. Đồng chí Dương Hữu Bường- Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 1 năm 2020, thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; Tiếp tục nâng cao công tác cải cách hành chính, chính quyền điện tử, chính quyền cơ sở…Trong đó, từ nay đến tết nguyên đán Canh Tý, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố cần tập trung làm tốt công tác tuyển quân đảm bảo an toàn chất lượng;  xây dựng phương án đảm bảo trật tự ATGT tại các tuyến đường thuộc khu vực chợ Đức Xuân; xây dựng kế hoạch tặng quà các gia đình chính sách…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Dương Hữu Bường - Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trong thời gian tới, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố cần tập trung bám sát kế hoạch của thành phố đảm bảo thông suốt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công chức, viên chức, tập chung làm tốt công tác vệ sinh môi trường, quản lý đô thị trong dịp tết nguyên đán Canh Tý; công tác tuyển quân đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng quân số chỉ tiêu giao; Làm tốt công tác thăm tặng quà các gia đình chính sách; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tại xã Dương Quang; Ngoài ra còn nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In