Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )
Hội nghị nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019
Sáng ngày 14/07/ 2019, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức hội nghị nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, cùng đại diện các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố, lãnh đạo chủ chốt 8 xã phường, các cở sở đảng trực thuộc Đảng bộ, cán bộ đảng viên nghỉ hưu, cán bộ hội viên Hội CCB thành phố Bắc Kạn.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Văn Báu- Phó giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo Ban tuyên giáo Trung ương thông tin về tình hình an ninh, chính trị quốc tế, khu vực và trong nước thời gian gần đây, những điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình những tháng cuối năm; quan hệ và cạnh tranh giữa các nước lớn trên thế giới, thông tin cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang diễn ra...

 Thông qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở kịp thời nắm bắt được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển đất nước theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước./. 

Tác giả:  Minh Cường
Sign In