Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt

( Cập nhật lúc: 12/02/2020  )
Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư thôn Bản Bung xã Dương Quang
Chiều ngày 11/2, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt tại xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn.

Hiện nay, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai công tác giải phòng mặt hồ chứa nước Nặm Cắt. Đồng thời đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án và thăm nắm tình hình một số hộ dân còn vướng mắc trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; UBND thành phố đã chỉ đạo các giải pháp khắc phục kịp thời và giao Ban bồi thường GPMB, bồi thường trên 19 tỷ đồng cho 34 hộ dân thuộc tờ bản đồ số 3, số 4 thuộc lòng Hồ Nặm Cắt. Trong thời gian tới, UBND thành phố Bắc Kan sẽ thông báo kế hoạch cho các hộ dân trả lại mặt bằng và di dời tới khu tái định cư mới tại thôn Khuổi Kén và Bản Bung, xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn ./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In