Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

( Cập nhật lúc: 15/07/2020  )
Lãnh đạo thành phố tặng giấy khen cho các đơn vị
Chiều 14/7, thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020. Đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Xác định thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, sản xuất. Trong 5 năm qua, Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về TĐKT; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các khối thi đua của thành phố, các cơ quan, đơn vị hằng năm triển khai đăng ký thi đua. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong thành phố. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy vai trò của mình đã tích cực vận động và phối hợp cùng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân hưởng ứng phát động, tham gia các phong trào thi đua với nội dung, mục tiêu cụ thể và thiết thực.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực cả về nội dung và hình thức, đã kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Trong giai đoạn 2015 -2020, thành phố Bắc Kạn đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động đối với 01 tập thể; 02 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 01 cá nhân; Cờ thi đua Chính phủ cho 03 tập thể.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với 40 lượt tập thể, tặng cờ thi đua xuất sắc đối với 6 lượt tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với 27 lượt cá nhân, tặng Bằng khen đối với 29 lượt tập thể, 48 lượt cá nhân.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 383 lượt cá nhân; tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến cho 2.952 lượt cá nhân; tặng Giấy khen cho 1.069 lượt tập thể, 1.280 lượt cá nhân.

Để đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm tiếp theo (2020- 2025), công tác thi đua khen thưởng sẽ hướng tới các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể. Công tác thi đua khen thưởng phải tập trung vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. nội dung thi đua phải tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Việc đề ra mục tiêu của các phong trào thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, dễ hiểu, sát với thực tế. hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp với từng điều kiện cụ thể, dễ theo dõi, dễ tham gia vào việc đánh giá, suy tôn những điển hình tốt. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, khen thưởng phải kịp thời, khách quan, dân chủ; khen thưởng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và chú trọng đối với người trực tiếp lao động. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến và nhân tố mới; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những mô hình, những cách làm hay giúp tăng thu nhập cho người dân để phong trào có sức lôi cuốn và lan tỏa rộng khắp.

              Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đã đạt được trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới việc tổ chức các phong trào thi đua của Thành phố cần có mục tiêu cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Thi đua khen thưởng phải đảm bảo tính chính xác, công bằng, kịp thời, quan tâm phát hiện điển hình mới để nhân rộng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất.

          Dịp này, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 43 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các  phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2020. Hội nghị đã thông qua danh sách 5 đơn vị đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến tỉnh Bắc Kạn, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.

Tác giả:  Thùy Linh
Sign In