Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới

( Cập nhật lúc: 13/09/2019  )
Toàn cảnh hội nghị
Ngày 13/9/2019, phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường và cán bộ công chức, viên chức làm công tác tư pháp trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu được nghe các đồng chí báo cáo viên thành phố phổ biến các nội dung văn bản pháp luật như: Luật an ninh mạng, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật phòng chống tham nhũng,…

Hiện nay, việc nắm chắc nội dung các văn bản quy phạm pháp luật sẽ tạo điều kiện để lãnh đạo các phòng ban, cán bộ chuyên môn chủ động lĩnh hội tốt các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm có liên quan; áp dụng hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phục vụ đắc lực yêu cầu quản lý nhà nước và xã hội tại địa phương./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In