Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018; nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

( Cập nhật lúc: 07/12/2018  )
Tác giả:  UBND THÀNH PHỐ BÁC KAN
Nguồn:  VP
Sign In