Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

( Cập nhật lúc: 30/07/2020  )
Toàn cảnh buổi tọa đàm
Chiều 30/7, Thành ủy Bắc Kạn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020). Đến dự có đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống 90 năm ra đời và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, cũng như những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kạn những năm qua.

             Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền với vai trò tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc và bảo vệ hòa bình, ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 01/8”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đã quyết định lấy ngày 01/8 làm “Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

             Cùng với sự lớn mạnh của ngành Tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố Bắc Kạn  đã có nhiều đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ lịch sử. Nội dung, phương thức công tác tuyên giáo được đổi mới, sát với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của thành phố, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác như: Chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Công tác giáo dục lý luận chính trị luôn được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên cơ sở; tham mưu thực hiện tốt các Chỉ thị của Trung ương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu chỉ đạo, xuất bản các ấn phẩm lịch sử các xã, phường và thành phố…

             Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều tham luận, phát biểu đánh giá về vai trò, đóng góp của ngành Tuyên giáo các cấp trong sự phát triển chung của thành phố những năm qua. Đồng thời chỉ ra những thách thức, khó khăn của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi ngành Tuyên giáo và người làm công tác Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát thực tiễn cuộc sống, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

             Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In