Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng kết công tác Văn phòng Tỉnh ủy, huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc 02 năm 2018- 2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2020  )
Đồng chí Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị
Ngày 10/01/2020, tại Thành ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Tổng kết công tác Văn phòng Tỉnh ủy, huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc 02 năm 2018-2019. Dự hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức văn phòng các đơn vị. Đồng chí Lường Đức Thắng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Hội nghị chính là diễn đàn để đại biểu của các Văn phòng huyện, Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc trong toàn tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy và thảo luận về những giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy trong thời gian tiếp theo; đồng thời báo cáo đề xuất với Văn phòng Tỉnh ủy về những khó khăn, vướng mắc cũng như những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; qua đó góp phần tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, đồng chí mong muốn các đồng chí dự hội nghị sẽ trao đổi, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đơn vị bạn, nhất là kinh nghiệm trong tham mưu phục vụ cấp ủy nói chung và công tác văn phòng cấp ủy nói riêng.

Trong 02 năm, 2018-2019,Văn phòng cấp ủy các huyện, Thành ủyđã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được được giao. Tổng hợp, tham mưu, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết nhiệm vụ hàng năm,nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, với nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cácnhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hoạt động toàn khóa, năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ các cuộc họp, hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; duy trì nghiêm và nâng cao chất lượng chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu. Tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ và tham mưu cho đồng chí bí thư cấp ủy tiếp, đối thoại, giải quyết các kiến nghị của công dân đảm bảo kịp thời,hiệu quả. Tham mưu và quản lý, bố trí nguồn kinh phí, tài sản cho hoạt động của cấp ủy đảm bảo đúng quy định. Công tác văn thư, lưu trữ, khai thác mạng cơ yếu tiếp tục có nhiều tiến bộ...

Văn phòng khối cơ quan làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; nhất là đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cơ quan, đơn vị, vững mạnh toàn diện. Tham mưu chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và ban hành nghị quyết nhiệm vụ hằng năm; chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện tổ chức thành công các hội nghị của cấp ủy. Công tác văn thư, lưu trữ  từng bước đi vào nề nếpđáp ứng yêu cầu công tác.

Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu biên soạn, biên tập, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy ký, ban hành hơn 5.000 văn bản các loại, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải cách hành chính và xây dựng, đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương. Chủ động tham mưu, tổng hợp giúp cấp ủy sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp đón các đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại tỉnh. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức lại Văn phòng và các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Trong nhiệm vụ giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới theo phân công của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh thực hiện với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả giúp xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung, cán bộ, công chức, nhân viên trong khối Văn phòngluôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của đơn vị;thường xuyên nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cải tiến lối làm việc nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác văn phòng cấp ủy còn có một số hạn chế cần khắc phục như: Khả năng phân tích, đánh giá, xử lý thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đôi khi còn hạn chế; việc đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa kịp thời; chất lượng tham mưu một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa thực sự hiệu quả…

Tại hội nghị, có09 tập thể và18 cá nhânhoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy 02 năm 2018-2019 được khen thưởng; qua đó kịp động viên các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lường Đức Thắng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị trong 02 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới khối Văn phòng cấp ủy tiếp tục  phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nỗ lực vượt qua khó khăn để phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu, phục vụ kịp thời, đắc lực cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, đặc biệt là nhiệm vụ chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Làm tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (TDOffice).Cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc theo vị trí việc làm./.

Tác giả:  Hà Ngà - VP Thành ủy Bắc Kạn
Sign In