Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )
Đc Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị
Ngày 03/01/2020, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2019, nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, UBKT chủ động triển khai thực hiện; nội dung kiểm tra, giám sát cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; việc thi hành kỷ luật trong  Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và thẩm quyền; việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện chủ động hơn. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được kết quả tích cực;triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy; đảm bảo quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được phát hiện, giải quyết kịp thời, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phát sinh hình thành “điểm nóng”; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng cao. Việc tiếp, đối thoại và giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được các cấp ủy chú trọng; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện.Hoạt động giám sát của cơ quan dân cử và việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến; góp phần quan trọng đối với việc thực thi pháp luật của các các cơ quan nội chính thành phố. Các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm vụ về công tác nội chính năm 2019 được thực hiện đạt và vượt mục tiêu đề ra.Tuy nhiên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp có lúc chưa kịp thời; việc thực hiện một số cuộc giám sát chuyên đề chưa đảm bảo thời gian quy định. Công tác nắm tình hình của các cơ quan chức năng trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc liên quan đến đền bù GPMB chưa triệt để và hiện tượng tôn giáo mới còn tiềm ẩn nguy cơ về mất an ninh trật tự. Việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, nhất là các hành vi “tham nhũng vặt”còn hạn chế...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn nhận những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đồng thờiđề nghị Thường trực Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp cho các đơn vị cơ sở;quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan tư pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị khẩn trương khiển khai thực hiện theo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. Chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng theo hướng dẫn của UBKT Trung ương; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Cấp ủy, UBKT các cấp và các cơ quan nội chính chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự và các vụ việc dư luận quan tâm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là Tết nguyên đán và thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2020; trong đó, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; tổ chức các hoạt động đón tết, vui xuân đảm bảo an toàn tiết kiệm, hiệu quả; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy khảo sát nhu cầu tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng để xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho các cán bộ, công chức các địa phương, đơn vị. Nội dung tập huấn cần đảm bảo cụ thể, thiết thực, phù hợp và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiệp vụ chuyên môn. Thời gian tới, thành phố tiếp tục cân đối ngân sách, quan tâm hỗ trợ kinh phí để các cơ quan tư pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Tác giả:  Hà Ngà - Vp Thành ủy Bắc Kạn
Sign In