Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình quản lý, sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 01/04/2013  )

Từ sau khi tái lập tỉnh đến nay, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã được đầu tư xây dựng 47 công trình thuỷ lợi. Hiện nay, việc quản lý khai thác sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã tương đối hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất.

Đến nay, các công trình thuỷ lợi trên địa bàn thị xã cơ bản được kiên cố hoá. Thị xã cũng đã có nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí nên thuận lợi cho việc đầu tư sửa chữa các công trình nhỏ. Trạm Thuỷ nông thị xã được thành lập cùng với lực lượng cán bộ có chuyên môn trực tiếp quản lý khai thác các công trình thuỷ nông nên việc quản lý, vận hành các công trình thuỷ lợi được thuận lợi. Vào mỗi đầu vụ sản xuất, UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường vận động nhân dân tu sửa, nạo vét kênh mương để phục vụ cho sản xuất, các công trình hư hỏng phải sửa chữa ngoài khả năng của xã, phường, thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát đề xuất khắc phục sửa chữa kịp thời. 

 

   Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa tại xã Huyền Tụng, thị xã Bắc Kạn

Trong 47 công trình thủy lợi, hiện tại, các địa phương trên địa bàn thị xã đang quản lý 13 công trình, chủ yếu là các công trình nhỏ có diện tích tưới dưới 5,0ha với tổng diện tích tưới 26,30ha. Mặc dù các công trình đã được kiên cố hoá nhưng do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng nắng nóng khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến năng lực tưới của các công trình, bên cạnh đó các công trình thuỷ lợi khi được đầu tư xây dựng, bàn giao cho các xã do không có lực lượng chuyên môn để quản lý, việc vận hành quản lý khai thác công trình không theo quy trình nên dễ nhanh chóng xuống cấp. 

Đối với 34 công trình thuỷ lợi do Trạm Thuỷ nông thị xã quản lý để phục vụ tưới tiêu cho 248,42ha. Trong quá trình thực hiện, Trạm Thuỷ nông thị xã đã phối hợp với địa phương sửa chữa một số công trình nhỏ, chủ động chống hạn ở các điểm có thể khắc phục bằng máy bơm; hỗ trợ dầu cho công tác phòng, chống hạn và thực hiện nạo vét trước vị trí cống, đầu kênh và công trình đầu mối... bằng nguồn cấp bù thuỷ lợi phí. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Trạm Thủy nông thị xã đã khắc phục được 13 công trình với tổng diện tích hạn là 90,59ha trong đó 10 công trình khắc phục được bằng máy bơm dã chiến, máy bơm dầu với tổng diện tích  80,59ha.

Tuy nhiên, trên địa bàn thị xã, các công trình thuỷ lợi nhỏ lẻ, phân tán nên công tác quản lý, bảo vệ, khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp gặp không ít khó khăn. Trạm Thuỷ nông thị xã mới được thành lập, số lượng cán bộ ít và còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý vì vậy chưa thực hiện tốt công tác phối hợp ở một số xã, cộng thêm diễn biến thời tiết khí tượng thủy văn có xu hướng ngày càng bất lợi, vì vậy một số công trình mặc dù đã được kiên cố hóa nhưng không phát huy được năng lực tưới để phục vụ cho sản xuất. Ngoài ra, một số công trình do xây dựng từ lâu không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nên hiện nay đã xuống cấp và một số công trình bị thất lạc hồ sơ…; nhận thức của nhân dân còn nhiều hạn chế do trước đây không thu thuỷ lợi phí nay thực hiện chính sách cấp bù thuỷ lợi phí nên người dân coi việc thực hiện nạo vét kênh mương  là nhiệm vụ của Trạm thuỷ nông…

Để đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành các công trình thuỷ lợi trên địa bàn có hiệu quả, trong thời gian tới, thị xã Bắc Kạn: Tăng cường sự phối hợp giữa Trạm Thuỷ nông với UBND các cấp trong việc quản lý khai thác, bảo vệ vận hành và sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi; sau mỗi vụ sản xuất, tiến hành rà soát kỹ các công trình hư hỏng để sửa chữa đồng thời chủ động trong công tác nạo vét các công trình thuỷ lợi kịp thời phục vụ sản xuất theo khung thời vụ; tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của mình từ đó nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình thuỷ lợi trên địa bàn.../.      

Thu Cúc

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In