Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các giải pháp thực hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

( Cập nhật lúc: 03/09/2015  )
Cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, hoạt động quảng cáo ngoài trời (bao gồm cả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo thương mại) đã hình thành và phát triển khá mạnh, đa dạng về hình thức. Hiện nay trên phạm vi thành phố Bắc Kạn tồn tại các hình thức quảng cáo ngoài trời bằng bảng, biển, băngrôn tuyên truyền cổ động ... Đây là địa bàn trung tâm của các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin truyền thông. Các bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo tương đối đa dạng về kiểu dáng và số lượng trong đó tập trung phần lớn tại trung tâm thành phố.

Hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đã phát huy được hiệu quả, phục vụ cho công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và của tỉnh. Tuyên truyền, quảng cáo đã thể hiện vai trò là kênh thông tin quan trọng, truyền tải một cách kịp thời, sinh động, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như sản phẩm của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đến với các tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố.

Tuy nhiên trong những năm qua hoạt động tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố từ khi chưa có quy hoạch còn có những hạn chế như tình trạng mất mỹ quan của các bảng, biển. Nhiều bảng biển được sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như sắt, tôn, khung, nhiều trụ, kích cỡ khác nhau, vị trí đặt không thống nhất, chỗ cao, chỗ thấp, tùy tiện, lộn xộn, tỷ lệ không cân đối. Bên cạnh đó là các vi phạm về quảng cáo bằng băng zôn, tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo rao vặt trên tường, cột điện khá phổ biến trên các đường phố…tình trạng trên nảy sinh một phần là do hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, lĩnh vực quảng cáo nói riêng còn hạn chế, các cơ quan quản lý chưa có quy định, hướng dẫn  thực hiện, đặc biệt là chưa xây dựng được quy hoạch cho hoạt động này; nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện quảng cáo chưa đầy đủ, còn xảy ra những vi phạm trong việc thực hiện pháp lệnh Quảng cáo. Các văn bản hướng dẫn thi hành pháp lệnh Quảng cáo chưa được thực hiện nghiêm minh, kịp thời. Mặt khác, thành phố Bắc Kạn chưa đầu tư được hệ thống hạ tầng (bảng, biển; khung, cột treo băng rôn) phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng cáo; khi thực hiện căng, treo băng rôn tuyên truyền, quảng cáo, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phải treo gá lắp tại các vị trí có cột điện, buộc vào thân cây xanh, băngrôn chồng chéo lên nhau, treo ngang đường giao thông, treo trước trụ sở hành chính... gây lộn xộn, mất mỹ quan, môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, vi phạm quy định về thời gian, địa điểm... Việc đặt, dựng bảng biển còn tự phát, thiếu quy hoạch đồng bộ, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và hiệu quả quảng cáo. Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo chậm được đổi mới. Bên cạnh đó là sự thiếu đồng bộ về phối hợp quản lý giữa các cấp, ngành trong việc định hướng cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời. Các văn bản quy phạm pháp luật thiếu đồng bộ, ban hành chậm nên đã ảnh hưởng đến việc quản lý; chưa có quy hoạch tổng thể và chi tiết về tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trong phạm vi toàn tỉnh, nên khi cấp phép, phần lớn cơ quan nhà nước căn cứ vào tình hình thực tại, chưa có tính khoa học và sự cấp thiết, thứ tự ưu tiên, kỹ thuật, mỹ thuật để yêu cầu các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp làm dịch vụ quảng cáo phải tuân thủ trong quá trình xây dựng các loại hình quảng cáo ngoài trời.

Từ năm 2012, Luật quảng cáo đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012, đến ngày 11/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1556/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm tạo sự thống nhất về thực hiện hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao hiệu lực của các thiết chế văn hóa, tạo môi trường văn hóa, kinh doanh an toàn, đúng pháp luật; tạo nên vẻ đẹp cảnh quan đô thị, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh và các địa phương, các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo ngoài trời để thêm một kênh thông tin quan trọng, phản ánh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Việc xây dựng quy hoạch quảng cáo sẽ từng bước thúc đẩy hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, để quảng cáo ngoài trời trở thành một ngành kinh tế của địa phương trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập khu vực, quốc tế.

Từ các văn bản pháp lý trên phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch tuyên truyền quảng cáo trên địa bàn. Tiếp nhận nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong việc thông báo sản phẩm quảng cáo, thực hiện tuyên truyền quảng cáo đúng quy định, tham mưu xây dựng các cụm bảng tấm lớn, tấm nhỏ để tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các tuyến đường chính trên địa bàn nội thành; hướng dẫn các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tự làm biển hiệu, biển quảng cáo theo kích cỡ thống nhất cho từng loại hình kinh doanh cụ thể đồng thời xác định rõ việc đặt biển hiệu trên các tuyến phố đảm bảo mỹ quan đô thị.

Thành phố Bắc Kạn có tốc độ phát triển kinh tế cao, nhiều khu đô thị mới đã và đang hình thành; các dự án cải tạo và phát triển mạng lưới giao thông còn tiếp tục phát triển và mở rộng, đó là điều kiện thuận lợi để xây dựng quy hoạch và phát triển hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải có sự đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, góp phần tôn thêm vẻ đẹp của thành phố. Việc quy hoạch quảng cáo và quản lý quảng cáo theo quy hoạch là một yêu cầu hết sức cần thiết để từng bước khắc phục những hạn chế đang tồn tại, đồng thời có điều kiện tiếp thu công nghệ hiện đại, giúp cho hoạt động quảng cáo phát triển ngang tầm khu vực. Trọng tâm của quy hoạch quảng cáo là định ra những vị trí quảng cáo thích hợp cho từng loại hình quảng cáo, tiêu chuẩn hóa kích thước, kiểu dáng của các loại bảng quảng cáo để công bố rộng rãi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo thực hiện đúng quy hoạch và quy hoạch vào thực tiễn đạt hiệu quả, đồng bộ để đảm bảo mỹ quan chung cho thành phố.

Để không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề xuất một số các giải pháp thực hiện quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020 như sau:

Một là,  Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật quảng cáo và các văn bản pháp luật liên quan. Công khai quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt để các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có lien quan được biết và thực hiện.

Hai là, rà soát, khắc phục hiện trạng tuyên truyền quảng cáo trái Quy hoạch; xây dựng điểm các loại hình có trong quy hoạch; lựa chọn, xây dựng mới một số bảng chào, hệ thống bảng tuyên truyền trực quan, quảng cáo ngoài trời, bảng hộp đèn, hệ thống bảng quảng cáo rao vặt trên toàn thành phố. Xây dựng hệ thống cột treo băng rôn theo đúng vị trí đã được quy hoạch.

 Ba là, bố trí hợp lý nguồn vốn và cơ chế quy động vốn và quỹ đất đối với bảng, biển tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có mục đích sinh lới. Xác định về đất cho tuyên truyền quảng cáo thương mại nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng phương tiện quảng cáo hiện đại, lâu dài. Trên cơ sở xác định các nội dung, hình thức tuyên truyền, quảng cáo trong quy hoạch, thành phố cần cân đối, bố trí đủ nhu cầu vốn đầu tư cho từng loại hình quảng cáo nhằm có lộ trình thực hiện; ngoài nguồn vốn nhà nước, huy động các doanh nghiệp để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả cho hoạt động quảng cáo.

Bốn là, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hóa và thông tin, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ quảng cáo cho cán bộ quản lý, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo trên địa bàn.

Năm là, để thực hiện tốt việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tuyên truyền, quảng cáo, tăng cường công tác thanh kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trong quản lý hoạt động tuyên truyền quảng cáo; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về tuyên truyền quảng cáo và hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan gây ảnh hưởng đến mỹ quan, an toàn giao thông trên địa bàn nhất là khâu hậu kiểm về hoạt động tuyên truyền quảng cáo; xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch.

Nhiệm vụ công tác tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới còn rất nặng nề, không ít khó khăn, thử thách. Song với nhiều chính sách lớn của Đảng và nhà nước cùng với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố, sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Văn hóa và Thông tin với các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, phường. Công tác tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục đạt được kết quả cao hơn, đồng bộ hơn, hiện đại hơn, ngang tầm với các thành phố lớn trong khu vực, góp phần tích cực vào sự phát triển của thành phố trẻ. 

Tác giả:  Nguyễn Thơm
Sign In