Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sau một năm thực hiện Kế hoạch số 85/KH – UBND ngày 20/6/2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về giải tỏa lấn chiếm đất công, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn tuy có sự chuyển biến nhưng chưa triệt để.

Xem tiếp


Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đáp ứng các yêu cầu phát triển thành phố xanh, sạch, đẹp, thời gian qua thành phố Bắc Kạn đã tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị.

Xem tiếp


“Thực hiện quyết liệt nhưng đầy đủ và chắc” là kết luận chỉ đạo cuộc họp ngày 21/12/2015 do đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì họp bàn về phương án giải tỏa hành lang an toàn giao thông khu vực chợ Đức Xuân và các tuyến đường nội bộ tổ 8b, 9b thành phố Bắc Kạn.

Xem tiếp


UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành công văn số 746/ UBND –VP ngày 7/9/2015 về việc đôn đốc các xã phường thực hiện tốt kế hoạch số 71/KD –UBND ngày 22/7/2015 thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý trật tự, trang trí đô thị,vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn 05 tháng cuối năm 2015. Trong đó yêu cầu các đơn vị , UBND xã phường tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để chào mừng ngày hội Văn hóa- Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc diễn ra tại Thành phố Bắc Kạn từ ngày 10/9 – 12/9/2015.

Xem tiếp


Cùng với sự phát triển năng động của kinh tế - xã hội, hoạt động quảng cáo ngoài trời (bao gồm cả tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và quảng cáo thương mại) đã hình thành và phát triển khá mạnh, đa dạng về hình thức. Hiện nay trên phạm vi thành phố Bắc Kạn tồn tại các hình thức quảng cáo ngoài trời bằng bảng, biển, băngrôn tuyên truyền cổ động ... Đây là địa bàn trung tâm của các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo cũng như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo, thông tin truyền thông. Các bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo tương đối đa dạng về kiểu dáng và số lượng trong đó tập trung phần lớn tại trung tâm thành phố.

Xem tiếp


Sáng ngày 31/8/2015, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị và quản lý đất đai 8 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 10/6/2014, UBND thị xã Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND về triển khai thi hành Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Với mục đích nhằm tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn trong việc thực hiện Luật và các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Luật đất đai.

Xem tiếp


Ngày 06/3/2014 Ủy ban nhân dân thị xã Bắc Kạn tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, xe súc vật kéo, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn thị xã Bắc Kạn.

Xem tiếp


Từ sau khi tái lập tỉnh đến nay, trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã được đầu tư xây dựng 47 công trình thuỷ lợi. Hiện nay, việc quản lý khai thác sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn thị xã tương đối hiệu quả, đáp ứng nhu cầu nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất.

Xem tiếp


Sáng ngày 12/8/2009, thị xã Bắc Kạn đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành hai nhà lớp học của nhà trường Mầm non Sông Cầu. Đây là công trình do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ kinh phí xây dựng.

Xem tiếp

Sign In