Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn chấm dứt việc kinh doanh trên vỉa hè tại một số tuyến đường

( Cập nhật lúc: 18/03/2020  )
Sau khi được tuyên truyền các hộ dân tự giác tháo dỡ các lều quán tại tuyến đường Trường Chinh
Căn cứ quyết định số 2326/QĐ của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục tuyến phố đủ điều kiện sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Trong đó tuyến đường Trường Chinh, đường Hùng Vương, tuyến phố Đức Xuân được đưa ra khỏi danh mục 17 tuyến đường phố có đủ điều kiện được sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh tại các vị trí trước mặt cơ quan, công sở, khu vực vườn hoa, công cộng. Đối với đoạn tuyến chia lô quy hoạch dân cư chỉ được phép kinh doanh trong nhà ở của các hộ gia đình, không được sử dụng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh. Đối với các vẫn có nhu cầu kinh doanh hàng ăn uống, UBND các phường hướng dẫn các hộ đăng ký kinh doanh trên tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Sông Cầu.

          Để đảm bảo mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Trường Chinh, đường Hùng Vương, tuyến Phố Đức Xuân. UBND thành phố yêu cầu các xã, phường tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân tự tháo dỡ các lều quán xong trước ngày 15/3/2020; Dừng cấp phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh và đề nghị các hộ tự tháo dỡ các lều quán tại vị trí không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh xong trước ngày 30/03/2020.

          Mục đích của đợt ra quân lần này nhằm di chuyển, bố trí, sắp xếp và đưa các hộ kinh doanh tự phát, không đúng quy hoạch vào nơi được quy hoạch, tạo điều kiện cho các hộ có địa điểm kinh doanh ổn định, lâu dài, phát triển mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội. Đồng thời giải tỏa, xóa bỏ các điểm kinh doanh tự phát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In