Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt công tác quản lý đô thị

( Cập nhật lúc: 11/07/2018  )
Hệ thống cây cảnh dải phân cách được công nhân chăm sóc cắt tỉa theo quy định
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, đáp ứng các yêu cầu phát triển thành phố xanh, sạch, đẹp, thời gian qua thành phố Bắc Kạn đã tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị.

Để công tác quản lý trật tự đô thị đạt hiệu quả, thành phố đã ban hành, triển khai nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép đối với hộ gia đình và cá nhân về lĩnh vực xây dựng. Tổ chức các đợt ra quân giải tỏa lấn chiếm đất công, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục hoàn thiện các điều kiện về kết cấu hạ tầng đô thị, các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, điện chiếu sáng công cộng.

           Tính đến hết tháng 6/2018, thành phố có 87% số thôn, tổ dân phố có đường liên thôn, tổ được bê tông hóa; 100% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 98% dân số khu vực thành thị được sử dụng nước sạch tại các phường Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai; 6% dân số khu vực thành thị được sử dụng nước sạch tại phường Huyền Tụng, Xuất Hóa. Thu gom và xử lý rác thải tại 4 phường: Đức Xuân, Sông Cầu, Phùng Chí Kiên, Nguyễn Thị Minh Khai đạt 96%; tại phường Huyền Tụng, Xuất Hóa, xã Dương Quang, Nông Thượng đạt 65%, 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn./.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In