Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố dừng sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh, dịch vụ tại một số tuyến đường

( Cập nhật lúc: 27/11/2019  )

Trước đó, UBND thành phố đã báo cáo xin chủ trủ trương Ban thường vụ Thành ủy đưa một số tuyến đường ra khỏi danh mục được sử dụng tạm vỉa hè vào mục đích kinh doanh, dịch vụ. Ngày 24 tháng 9 năm 2019 Ban thường vụ Thành ủy đã có Thông báo số 194-TB/TU kết luận nội dung cuộc họp ngày ngày 23 tháng 9 năm 2019. Trong đó nhất trí chủ trương: Đưa tuyến đường Phố Đức Xuân ra khỏi danh mục tuyến đường được sử dụng tạm vỉa hè để kinh doanh. Đối với tuyến đường Trường Chinh và đường Hùng Vương: Không cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh tại các vị trí trước mặt cơ quan, công sở, khu vực vườn hoa, công cộng. Đối với đoạn tuyến chia lô quy hoạch dân cư chỉ được phép kinh doanh trong nhà ở của các hộ gia đình, không được sử dụng, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh.

      Thời gian thực hiện: Bắt đầu  tuyên truyền, vận động các hộ tự tháo dỡ các lều quán từ nay đến trước 30/04/2020. Thời gian chấm dứt hoạt động từ 30/04/2020. UBND thành phố đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền đến các hộ đang sử dụng tạm vỉa hè vào mục đích kinh doanh dịch vụ và nhân dân trên địa bàn được biết. Đối với các hộ vẫn có nhu cầu kinh doanh hàng ăn uống,UBND các phường hướng dẫn các hộ đăng ký kinh doanh trên tuyến đường Thanh Niên thuộc phường Sông Cầu. Việc dừng sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh, dịch vụ trên một số tuyến đường nhằm đảm bảo về mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố .

Tác giả:  Đặng Tuyết
Nguồn: 
Sign In