Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố tăng cường giải tỏa lấn chiếm đất công, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

( Cập nhật lúc: 05/03/2020  )
Tháo dỡ các công trình vi phạm tại phường Sông Cầu
Trước tình hình các hộ kinh doanh vẫn hàng ngày lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đất công để bày bán hàng hóa gây bức xúc trong nhân dân. Thành phố Bắc Kạn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm trong việc lấn chiếm đất công, sử dụng lòng đường, vỉa hè thuộc các xã, phường trên toàn địa bàn.

Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý đối với những trường hợp lấn chiếm đất công, che chắn, lấn chiếm hệ thống thoát nước, không gian kỹ thuật tại các khu dân cư làm không gian sử dụng riêng cho gia đình, lấn chiếm vỉa hè, lòng đ­ường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, để chậu hoa, cây cảnh, bục bệ lên xuống, đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo không đúng quy định vi phạm quy tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Yêu cầu UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý địa bàn về vấn đề đất đai, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm, tổng vệ sinh các tuyến đường thuộc địa bàn địa phương quản lý. Thành lập tổ chống lấn chiếm đất công, hành lang an toàn giao thông của xã, phường do 1 đồng chí lãnh đạo UBND xã, phường làm tổ trưởng. Thống kê các hộ, gia đình, cá nhân vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm rãnh thoát nước, đất công, tại các khu dân cư nhà nước đã thưc hiện quy hoạch. Chỉ đạo các thôn, tổ dân phố tuyên truyền các hộ gia đình tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Thông báo danh sách các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức vi phạm. Giao Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp cùng UBND xã, phường, Công an thành phố và các đơn vị liên quan, tổ chức tuần tra, kiểm tra đột xuất, thường xuyên với các địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

Tác giả:  Đặng Tuyết
Sign In