Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Bắc Kạn đôn đốc xã phường đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường

( Cập nhật lúc: 14/09/2015  )
UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành công văn số 746/ UBND –VP ngày 7/9/2015 về việc đôn đốc các xã phường thực hiện tốt kế hoạch số 71/KD –UBND ngày 22/7/2015 thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý trật tự, trang trí đô thị,vệ sinh môi trường phục vụ các sự kiện chính trị trên địa bàn 05 tháng cuối năm 2015. Trong đó yêu cầu các đơn vị , UBND xã phường tập trung thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị để chào mừng ngày hội Văn hóa- Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc diễn ra tại Thành phố Bắc Kạn từ ngày 10/9 – 12/9/2015.

Tuy nhiên qua kiểm tra tiến độ thực hiện tại cơ sở rất chậm.

Vì vậy UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, UBND xã, phường khẩn trương triển khai vận động các cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hiện ngay công tác vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ trong và ngoài hàng rào cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Phòng quản lý đô thị thành phố  và Đội quản lý trật tự đô thị tiến hành kiểm tra, đôn đốc kịp thời, khi phát hiện những đơn vị, địa phương chưa chấp hành nghiêm túc báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo./.

Tác giả:  Triệu Biển
Sign In