Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị và quản lý đất đai

( Cập nhật lúc: 31/08/2015  )
Sáng ngày 31/8/2015, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị và quản lý đất đai 8 tháng đầu năm 2015. Đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn chủ trì hội nghị.

8 tháng đầu năm 2015, Công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị được thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của các cấp ngành để đảm bảo việc phát triển đô thị thành phố.Kết quả tính đến 30/7/2015,  tiếp nhận 197 hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng hộ riêng lẻ, xây dựng nhà tạm, xây dựng công trình, đã thụ lý xong 196 hồ sơ. Tiến hành kiểm tra 111 trường hợp hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn 2 xã và 6 phường. Trong đó 52 trường hợp thực hiện đúng giấy phép xây dựng, 59 trường hợp vi phạm các quy định về lĩnh vực hoạt động xây dựng. lập biên bản vi phạm hành chính 14 trường hợp. Về công tác quản lý, giám sát dịch vụ công ích đô thị được nghiệm thu,bàn giao đưa vào sử dụng như hệ thống lắp điện màu, điện trang trí, hệ thống chiếu sáng...Công tác quản lý đất đai, môi trường 

được thực hiện thường xuyên. Phòng Tài Nguyên – Môi trường đã chủ động tham mưu với UBND thành phố thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn thành phố, phối hợp với UBND xã phường cùng các ban, ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát, theo dõi, cấp nhập mọi thông tin biến động về đất đai.

 

Tại hội nghị,  lãnh đạo các phòng ban của thành phố và UBND xã phường đã đưa ra nhiều nội dung thảo luận trong đó đề cập những vấn đề cần tháo gỡ như: UBND thành phố Bắc Kạn sớm ban hành các chế tài, các quy định chung về công tác quản lý đô thị, nhất là sớm ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố để cơ sở chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả nhất về đô thị. Có phương án sắp xếp, bố trí về nguồn lực như kinh phí, con người và nâng cao trách nhiệm trong thực thi công việc được giao. Phối hợp triển khai đồng bộ từ công tác chỉ đạo, điều hành đến quá trình triển khai thực hiện để tránh sự chồng chéo, huy động được tất cả các nguồn lực đều tham gia giải quyết, chấn chỉnh về trật tự đô thị. Sớm có ý kiến với UBND tỉnh quản lý và bàn giao những diện tích đất của doanh nghiệp, tư nhân sử dụng kém hiệu quả hoặc không sử dụng để tránh lãng phí xây dựng thêm các công trình đô thị còn thiếu. Xem xét, bố trí và sử dụng quỹ đất trên địa bàn thành phố hợp lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn nhấn mạnh: Trong thời gian trước mắt phòng quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn sớm hoàn thành việc soạn thảo quy chế quản lý đô thị thành phố đảm bảo ngắn gọn, đúng đủ, cụ thể hóa làm cơ sở dễ thực hiện.  Thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp giữa các phòng ban và UBND xã phường có tính đồng bộ. Đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Từ nay đến 20/9 trên địa bàn toàn thành phố UBND xã phường tập trung thống kê toàn bộ các điểm gây bức xúc sau đó tìm cách tháo gỡ từng địa điểm của từng phường. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nâng cao hơn nữa ý thức của nhân dân hơn trong việc chấp hành trật tự đô thị và không vứt  rác thải bừa bãi. Các phòng, ban, UBND xã phường chủ động tham mưu đề xuất từ công tác quản lý đất đai, đô thị, đến quy hoạch khu nghĩa trang trên cơ sở rút kinh nghiệm những tồn tại mà hiện đang tập trung giải quyết..  

Tác giả:  Triệu Biển Đài thành phố Bắc Kạn
Sign In