Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020

( Cập nhật lúc: 30/12/2019  )
Ký kết giao ước thi đua năm 2020
Chiều ngày 30/12, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 và đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn và mừng xuân Canh Tý 2020.

Phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 được xác định chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng". Với 6 nội dung chủ yếu. trong  đó tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020. Tập trung thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 103/CT-BQP của Bộ Quốc phòng, về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chủ trương “3 đề cao, 5 chống” mà Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu, giai đoạn 2014 – 2019. Tiếp tục đẩy mạnh PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Tổ chức chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động thi đua trọng điểm, nhất là hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn

Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020 của Ban CHQS thành phố có vị trí, vai trò rất quan trọng, nhằm giáo dục cán bộ, chiến sỹ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In