Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho 200 quân nhân dự bị

( Cập nhật lúc: 25/09/2020  )
Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Quân nhân dự bị quý III
Ngày 24/9, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho trên 200 Sỹ quan dự bị là Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Trung đội trưởng hưởng phụ cấp chỉ huy quản lý

Tại buổi sinh hoạt các Sỹ quan dự bị là Tiểu đoàn trưởng, Đại đội trưởng, Trung đội trưởng được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác quốc phòng quân sự địa phương. Nhận xét đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ quản lý  đơn vị DBĐV, phổ biến văn bản mới về dự bị động viên; tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm và rút kinh nghiệm. Thông qua tập trung sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm nhằm kiểm tra khả năng tập trung của lực lượng dự bị động viên, nắm chắc quấn số, chất lượng làm cơ sở cho các đơn vị tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn biên chế, để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In