Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban CHQS thành phố phát động thi đua cao điểm 30 ngày đêm kiểu mẫu

( Cập nhật lúc: 24/09/2020  )
Sáng ngày 24/9, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm 30 ngày đêm kiểu mẫu chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống LLVT thành phố (29/10/1990 - 29/10/2020).

Đợt thi đua được thực hiện trong thời gian 30 ngày, từ ngày 29/9 đến ngày 29/10/2020, với các nội dung, chỉ tiêu trọng tâm: Có ý chí và quyết tâm cao nhất 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc Bắc Kạn; tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở các cấp, duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý thuần thục các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn quyết thắng”, huấn luyện các lực lượng đúng phương châm” cơ bản, thiết thực, vững chắc”; Hội đồng thi đua khen thưởng Ban CHQS thành phố đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố hãy đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu thi đua đã đề ra.

Thông qua đợt phát động thi đua cao điểm, nhằm tiếp tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên cán bộ, chiến sỹ nâng cao nhận thức trách nhiệm, tích cực, tự giác, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả cao nhất. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước đợt thi đua cao điểm "30 ngày đêm hành động kiểu mẫu" với quyết tâm hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In