Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng ủy Quân sự thành phố ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020

( Cập nhật lúc: 03/01/2020  )
Toàn cảnh hội nghị
Ngày 02/01/2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn.

Trong năm 2019, Đảng ủy quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các địa phương tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương từ thành phố đến cơ sở có chất lượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.  Phối hợp các lực lượng theo dõi và nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng. Đảm bảo công tác phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo diều kiện cho địa phương phát triển kinh tế xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Các tổ chức Đảng trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng lực lượng vũ trang thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiến hành tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố lãnh đạo nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; đổi mới phương pháp tác phong công tác, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương.

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương tiến hành rà soát nắm chắc thực lực, thực hiện tốt công tác khám tuyển, xét duyệt thanh niên nhập ngũ, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, không để xảy ra tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao quân trang trọng, an toàn.

Mục tiêu trong năm 2020, toàn thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó 75-80% dạt khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện theo phân cấp; quản lý nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra "điểm nóng". Tăng cường giáo dục, quản lý kỷ luật, tạo sự chuyển biến vững chắc trong chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, không để xảy ra các vi phạm kỷ luật, mất an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn. Nhấn mạnh năm 2020, Đảng ủy Quân sự thành phố tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, phối hợp giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Đồng thời Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, kiên quyết không để bị động, bất ngờ. công tác phát triển đảng trong lực lượng DQTV cần phấn đấu rà soát đặc biệt là lực lượng xã, phường, cần bồi dưỡng phát triển; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để giải quyết tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Tác giả:  Minh Cường
Sign In