Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phùng Chí Kiên thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

( Cập nhật lúc: 19/12/2019  )
Ngày 19 tháng 12 năm 2019 hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Phùng Chí Kiên thành lập đoàn tổ chức thâm nhập, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, ngay sau khi có kết quả khám sức khỏe có 8/8 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức thâm nhập, xuống tận nhà các gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ để hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe, văn hóa, hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của công dân nhập ngũ. Thông qua công tác thâm nhập 100% thanh niên và gia đình đều yên tâm phấn khởi tin tưởng động viên gửi con em mình vào đơn vị quân đội để học tập và rèn luyện, thực hiện tốt nghĩa vụ trách nhiệm thiêng liêng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Hà Anh Vũ.- Cán bộ phòng thống kê quân lực, Ban CHQS TP cho biết:“ Thực hiện công tác thâm nhập các gia đình thanh niên nhằm giúp cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường có điều kiện gần gũi và hiểu rõ từng hoàn cảnh của từng công dân sẵn sàng nhập ngũ. Từ những thông tin nắm bắt được khi thâm nhập, sẽ tổng hợp, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ phường xem xét, giải quyết dứt điểm những trường hợp vướng mắc, xác định số lượng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ”.

Ngay sau thâm nhập, Ban CHQS TP chỉ đạo Ban CHQS phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức chặt chẽ việc thông báo phát lệnh trực tiếp đến tay các công dân, nắm chắc tình hình tư tưởng, quân số hàng ngày báo cáo về Ban CHQS TP theo kế hoạch; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức gặp mặt giao lưu văn hoá, nói chuyện truyền thống, động viên, thăm hỏi tặng quà, quản lý thanh niên phải thường xuyên có mặt ở nhà.

  Đến nay, phường đã hoàn thành công tác thâm nhập. 100% thanh niên đủ điều kiện đảm bảo đảm bảo về sức khỏe, lý lịch gia đình tốt và đều hăng hái chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.       

Tác giả:  Thu giang - VP.UBND phường Phùng Chí Kiên
Sign In