Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quan tâm phát triển đảng trong lực lượng dân quân tự vệ

( Cập nhật lúc: 23/12/2019  )
Lực lượng dân quân tự vệ phường Phùng Chí Kiên tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn
Những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV. Vì vậy, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng được nâng lên.

Công tác phát triển đảng được quan tâm thực hiện bám sát vào kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16 –CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng (khoa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới và xây dựng cơ sở chính trị địa phương trong khu vực phòng thủ và Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 12/5/2006 của Tỉnh ủy Bắc Kạn và Nghị quyết nhiệm vụ hàng năm về chỉ tiêu phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, kết quả lực lượng Dân quân tự vệ đạt 21,4% (vượt 3,4% chỉ tiêu nghị quyết). Lực lượng Dự bị động viên đạt 17, 8% ( vượt 0,8 % chỉ tiêu nghị quyết). Có 100% Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn phó quân sự là đảng viên. Đây là một yếu tố quan trọng làm cho công tác xây dựng, phát triển lực lượng dân quân tự vệ ở thành phố Bắc Kạn ngày càng có chất lượng. Đồng chí Hoàng Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên quân sự phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cho biết Đảng ủy phường luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong lực dân quân và dự bị động viên, hàng năm đều tập chung chỉ đạo các chi bộ tích cực phối hợp với Cựu chiến binh, Đoàn thành niên phường quan tâm bồi dưỡng giúp đỡ cho lực lượng đoàn viên thanh niên trẻ có nguyện vọng. Vì vậy hàng năm đều phát triển được từ 2 – 3 đảng viên trong lực lượng dân quân và dự bị động viên.

Để lực lượng DQTV có động cơ phấn đấu vào Đảng, các đơn vị thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các đơn vị  thường xuyên kiện toàn và duy trì hoạt động của các tổ cán bộ giảng dạy chính trị; tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp. Đồng thời, coi trọng việc bồi dưỡng cán bộ cấp trung đội về năng lực, phương pháp tổ chức thảo luận ở tổ học tập chính trị, tính định hướng trong liên hệ, vận dụng vào thực tiễn. Việc phân cấp quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục chính trị được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; coi trọng biện pháp quản lý các đối tượng học tập và tích cực tổ chức học bù, học vét, khắc phục hiện tượng bỏ nội dung, sót đối tượng, bảo đảm quân số tham gia học tập cao. Từ đó, lực lượng DQTV của thành phố Bắc Kạn được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Đại úy Nguyễn Quang Huy, Trợ lý dân quân tự vệ Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chia sẻ  trong năm 2020 và những năm tiếp theo tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức kết nạp được 25% là cán bộ, Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng ở thôn, tổ.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, trước khi tuyển chọn thanh niên vào dân quân tự vệ, các xã, phường đều quan tâm đến chất lượng đầu vào, nhất là chú trọng việc nhận thức chính trị tư tưởng, trình độ học vấn. Đến nay, 100% các đơn vị hành chính và các doanh nghiệp có vốn của Nhà nước có lực lượng tự vệ cơ quan. Lực lượng dân quân tự vệ của thành phố luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị ở cơ sở, tham gia giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn xảy ra ở địa bàn... Từ đó các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã chủ động cử đi học các lớp bồi dưỡng phát triển đảng viên tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của thành phố Bắc Kạn đối với những thanh niên ưu tú, những chiến sỹ dân quân tự vệ hoạt động tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho cấp ủy đảng xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng. Thượng tá Chu Đức Huê, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Bắc Kạn cho biết công tác phát triển Đảng đã từng bước được nâng cao về chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là kết hợp huấn luyện lực lượng dân quân theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ chỗ làm tốt công tác phát triển đảng viên nên chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ quân sự và đảng viên được nâng cao một bước cả về phẩm chất đạo đức, chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đây chính là cơ sở, tiền đề để thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In