Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao

( Cập nhật lúc: 11/05/2020  )
Thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng hình thức
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến các cơ sở xã, phường, thôn, bản, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự ATGT và hậu quả của tai nạn giao thông (TNGT) đối với gia đình và xã hội. Phấn đấu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5%  đến 10% về (số vụ, số người chết và bị thương) so với năm 2019./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In