Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn tập huấn luật quốc phòng năm 2018

( Cập nhật lúc: 24/06/2019  )
Toàn cảnh buổi tập huấn
Sáng ngày 21/6/2019, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UB.MTTQ VN và các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo Đảng ủy, UBND,Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Ban chỉ huy quân sự thành phố đã giới thiệu đến các đại biểu  06 chuyên đề về nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018 gồm: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018.  Nghị định về phòng thủ dân sự; Nghị định về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định về Phòng thủ Quân khu và Khu vực phòng thủ; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật; giới nghiêm, làm cơ sở để các đại biểu nghiên cứu, vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức và các địa phương, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng trên địa bàn trong thời gian tới./.

Tác giả:  Minh Cường
Sign In