Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn triển khai công tác quốc phòng năm 2020

( Cập nhật lúc: 10/01/2020  )
Đồng chí Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019
Chiều 9/01, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng QSĐP năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Bắc Kạn.

Trong năm 2019, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn đã thường xuyên chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ QS- QP; kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng KVPT vững chắc.Tiến hành huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo 100% nội dung chương trình, thời gian và kế hoạch. Ban CHQS thành phố thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nắm, quản lý, báo cáo quân số, vũ khí trang thiết bị, sắp xếp biên chế cơ quan đơn vị theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, dân vận được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Năm 2019, công tác giáo dục QP-AN đã được Hội đồng giáo dục QP-AN thành phố tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm đường lối của Đảng về quốc phòng an ninh đến toàn dân. Theo đó đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP- AN cho 170 đối tượng 4; 9 người là đối tượng 3. Công tác giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên được chú trọng. Thông qua thực hiện công tác giáo dục QP-AN đã làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở các địa phương và các tầng lớp nhân dân trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh.

Năm 2020, thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 8 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm về công tác quốc phòng quân sự địa phương như triển khai hiệu quả các văn bản về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; duy trì thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân ....

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 đã nhận được giấy khen của UBND và Ban CHQS thành phố.

Tác giả:  Hoàng Thạc
Sign In