Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạntiếp nhận, thu gom 16 vũ khí đợt cao điểm thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo

( Cập nhật lúc: 14/12/2019  )

Cụ thể, trong 16 các loại vũ khí gồm 05 súng cồn, 02 súng hơi, 06 súng kíp tự chế; 02 bộ linh kiện súng tự chế ( bình hơi và van); 01 bộ kích điện đánh cá. Trong vận động cá biệt công an thành phố đã vận động được hai hộ dân thôn Bản Bung, xã Dương Quang, TP Bắc Kạn giao nộp cho UBND xã Dương Quang 01 khẩu súng tự chế và 01 khẩu súng hơi. Từ khi triển khai, thực hiện Kế hoạch 98 chưa phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc nào về VK, VLN, CCHT và Pháo.

Để có kết quả này, UBND thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo đợt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Pháo (viết tắt là VK, VLN, CCHT và Pháo).  phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban chỉ đạo phối hợp với Công an thành phố tổ chức thực hiện và hướng dẫn Công an, UBND các xã, phường tuyên truyền phổ biến Luật quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo Công an thành phố Bắc Kạn căn cứ nội dung  Kế hoạch số 98 phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động được 71 buổi tại 71 thôn, tổ phố cho trên 4.200 lượt người tham gia; Tổ chức cho 1.377 người dân ký cam kết, phát 1.174 phiếu tố giác tội phạm, thu về 56 phiếu có giá trị.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cho thấy việc tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được thường xuyên, liên tục, có nơi còn mang tính hình thức, tuyên truyền chưa đến người dân.Sự phối kết hợp giữa các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo chưa được chặt chẽ. Một bộ phận nhân dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ về sự nguy hiểm của các loại VK, VLN, CCHT và Pháo nên vẫn còn tàng trữ, cất giấu sử dựng trái phép không tự giác giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền./.

Tác giả:  Triệu Biển
Nguồn: 
Sign In