Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài (Công ty CP xây dựng và hợp tác lao động OLECO)

( Cập nhật lúc: 04/07/2019  )

Xem chi tiết tại đây : Giới thiệu doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Công ty cổ phần xây dựng và hợp tác lao động OLECO) CV Số 1389.pdf

Tác giả:  Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội
Nguồn: 
Sign In