Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II

( Cập nhật lúc: 08/09/2017  )
Tác giả:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Thông báo Kế hoạch tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017(16/08/2017)

Công văn về việc tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn(26/07/2017)

Quyết định về việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), hạng mục: Cầu Nặm Cắt (đợt 1)(25/07/2017)

Thông báo về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai(20/07/2017)

Thông báo danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện(18/07/2017)

Quyết định về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn(14/07/2017)

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TU ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020(07/07/2017)

Thông báo về việc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái(06/07/2017)

Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương)(05/07/2017)

Cảnh báo về biến thể mới của mã độc tống tiền Ransomware ( mã độc Petya)(04/07/2017)

Sign In