Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ

( Cập nhật lúc: 30/11/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Quyết định1484/ QĐ -UBND ngày 1/8/2019 kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa của UBND thành phố Bắc Kạn.pdf  ( LỊCH TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ)

THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÔNG THỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BPHẬN MỘT CỬA UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lĩnh vực phụ trách

Số điện thoại

1

Lường Văn Công

Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Trưởng bộ phận

0209.3862.123

0988.675.977

2

Lý Thị Thu Hà

Chuyên viên

Tư pháp, hộ tịch

0979.733.649

3

Đinh Thị Xuyên

Chuyên viên

Văn hóa, Thông tin

0986.967.906

4

Đặng Thương Huyền

Chuyên viên

Cấp giấy phép kinh doanh

0982.802.078

5

Triệu Thị Mến

Chuyên viên

Cấp giấy phép xây dựng

0988.997.776

6

Nguyễn Việt Thắng

Chuyên viên

Thu thuế đất

0972.286.876

7

Hà Thị Phương

Chuyên viên

Lao động - TB&XH

0972.160.566

8

Hoàng Thị Nhâm

Địa chính viên

Đất đai

0978.359.687

9

Hà Quang Tuấn

Chuyên viên

Chuyển MĐSD đất, Môi trường, Y tế, Nội vụ,…

0869.695.895

10

Chu Thanh Hùng

Chuyên viên

Giáo dục, Đào tạo

0913.218.803

 

 

 LỊCH TRỰC CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN  VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÀNH PHỐ BẮC KẠN

Thứ

Đơn vị

Người trực

Thứ 2

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

Hà Thị Phương

Phòng Tài nguyên - Môi Trường

Hà Quang Tuấn

Văn phòng HĐND - UBND

Hà Quang Tuấn

Phòng Nội vụ

Hà Quang Tuấn

Phòng Kinh tế

Hà Quang Tuấn

Phòng Văn hóa - Thông tin

Đinh Thị Xuyên

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh

Thứ 3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đặng Thương Huyền

Phòng Quản lý đô thị

Triệu Thị Mến

Phòng Tư pháp

Lý Thị Thu Hà

Thứ 4

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh

Phòng Văn hóa - Thông tin

Đinh Thị Xuyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chu Thanh Hùng

Thứ 5

Phòng Quản lý đô thị

Triệu Thị Mến

Phòng Tư pháp

Lý Thị Thu Hà

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đặng Thương Huyền

Thứ 6

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội

Hà Thị Phương

Phòng Tài nguyên - Môi Trường

Hà Quang Tuấn

Văn phòng HĐND-UBND thành phố

Hà Quang Tuấn

Phòng Kinh tế

Hà Quang Tuấn

Phòng Nội vụ

Hà Quang Tuấn

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chu Thanh Hùng

Chi cục Thuế thành phố

Nguyễn Việt Thắng

Chi nhánh Vp đăng ký đất đai thành phố

Phan Thị Tuyết Linh

 

 

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In