Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lời kêu gọi về việc đóng góp, ủng hộ chung sức xây dựng xã Dương Quang đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019 , thành phố Bắc Kạn hoàn thành chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019

( Cập nhật lúc: 15/07/2019  )

Xem chi tiết tại đây: LỜI KÊU GỌI.pdf

Tác giả:  Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bắc Kạn
Nguồn:  Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bắc Kạn
Sign In