Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 09/07/2019  )
Tác giả:  UBND Thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In