Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QĐ Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2019

( Cập nhật lúc: 09/07/2019  )
Tác giả:  UBND Thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In