Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo GPMB dự án khu dân cư thương mại và chợ Nguyễn Thị Minh Khai thành phố Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 23/04/2018  )

Xem chi tiết tại đây: Thông báo.pdf

Tác giả:  Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In