Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố năm 2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

Xem chi tiết tại đây :Thông Báo lịch tiếp công dân 142 TTHĐ, Lãnh đạo UB.signed.pdf

Tác giả:  Ủy Ban Nhân Dân Thành phố
Nguồn:  Ủy Ban Nhân Dân Thành phố
Sign In