Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo Lịch Tiếp công dân định kỳ của các xã , phường thuộc thành phố Bắc Kạn năm 2019

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

Xem chi tiết tại đây : Thông Báolịch tiếp công dân xã, phường 2019 .signed.pdf

Tác giả:  Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Bắc Kạn
Nguồn:  Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Bắc Kạn
Sign In