Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 1 ( năm 2019 - 2020)

( Cập nhật lúc: 26/06/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng đa khoa khóa 1 ( năm 2019 - 2020).pdfTB TUYỂN ỨNG VIÊN ĐI ĐỨC_.pdf

Tác giả:  Sở Lao động, thương binh & xã hội tỉnh Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In