Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 20/11/2018  )

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO 124 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In