Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO về việc lực chọn tổ chức đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 21/08/2018  )

Xem chi tiết tại đây:  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.pdf

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn
Nguồn: 
Sign In