Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2017

( Cập nhật lúc: 09/01/2018  )
Tác giả:  THÀNH ỦY BẮC KẠN
Nguồn: 
Sign In