Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công văn 766/ UBND - PCTT v/v chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

( Cập nhật lúc: 27/05/2019  )

Xem chi tiết tại đây: Công văn 766/ UBND - PCTT ngày 22 tháng 5 năm 2019 v/v chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.pdf

Tác giả:  BAN CHỈ HUY PCTT- TKCN THÀNH PHỐ BẮC KẠN
Nguồn: 
Sign In