Skip Ribbon Commands
Skip to main content


I. Tình hình mưa, lũ Những ngày qua, do chịu ảnh hưởng của với vùng xoáy thấp tồn tại trên khu vực Đông Bắc phát triển từ mặt đất lên đến 5000m nên các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được trong các ngày từ ngày 29/7 đến 13h ngày 02/8/2015 phổ biến từ 130 - 200mm, một số nơi từ 250 - 300mm. Cụ thể như sau: Ba Bể 138mm, Nam Cường 140mm, Phương Viên 292mm, Đông Viên 241mm, Phủ Thông 195mm, Bắc Kạn 127mm, Chợ Mới 186mm, Ngân Sơn 137mm, Na Rỳ 202mm, Bộc Bố 258mm, Nghiên Loan 176mm, Hà Hiệu 181mm, Nà Phặc 194mm. Mực nước trên các sông suối hiện đang lên và ở mức cao. Mực nước lúc 13h ngày 02/8 tại một số nơi như sau: Thành phố Bắc Kạn 131.02m; Thác Giềng 9604m; Ba Bể 155.20m - dưới báo động II 0.3m ( Đỉnh lũ tại Ba Bể 155,45 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 02/8 - đạt BĐII); Nam Cường 145.04m; Na Rỳ 225.75m. Hiện nay mực nước trên các sông suối đang xuống chậm.

Xem tiếp

Sign In