Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trong những năm qua, thành phố Bắc Kạn luôn quan tâm đầu tư xây dựng hệ thông hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ trong thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố.

Xem tiếp


Thực hiện chương trình công tác năm 2014, ngày 07/5/2014 đến ngày 17/5/2013, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I và phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Bắc Kạn thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Với sự quan tâm của Thị ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, Luật Thanh niên năm 2005 đã từng bước đi vào đời sống nhân dân trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước và phong trào thanh niên, các cơ chế chính sách về phát triển thanh niên đã được thị xã thực hiện đạt hiệu quả.

Xem tiếp


Trong những năm gần đây, trước yêu cầu phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hoá ngày càng nhanh, cùng với đó là sự ra đời của Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nên công tác PCCC trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã được các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể vào cuộc mạnh mẽ, trở thành nhiệm vụ của toàn dân...

Xem tiếp


Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội tại địa phương tham gia tổ chức, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, cấp Ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Bắc Kạn đã và đang tích cực triển khai các biện pháp nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Xem tiếp


Ngày 19/11/2012, Ban An toàn giao thông thị xã Bắc Kạn tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong về tai nạn giao thông năm 2012. Đồng chí Hoàng Văn Vượt - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến dự buổi lễ.

Xem tiếp

Sign In